Art and Society
-
J. Morkūnienė
Published 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1972.10.5495
PDF

How to Cite

Morkūnienė J. (2014) “Art and Society”, Problemos, 100, pp. 109-112. doi: 10.15388/Problemos.1972.10.5495.

Abstract

1971 m. lapkričio 27 d. Vilniaus universitete įvyko respublikinė mokslinė konferencija „Menas ir visuomenė“, kurią surengė universiteto Filosofijos katedra. Konferencijoje dalyvavo universiteto ir Mokslų akademijos filosofai ir sociologai, miesto meno darbuotojai. Buvo perskaityta 17 pranešimų, įvairiais aspektais gvildenančių meno ir visuomenės santykio problemą. Pranešimus skaitė Ž. Jackūnas, S. Rapoportas, J. Mureika, A. Katalynas, J. Morkūnienė, Z. Morkūnas, N. Juršėnas, R. Žibaitis, K. Stoškus, E. Šidiškis, S. Venskevičius, E. Vasilevskis, R. Žičkytė ir kiti.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy