Soviet Society - A New Community of People
-
A. Steponavičius
Published 1973-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.1973.11.5514
PDF

How to Cite

Steponavičius A. (1973). Soviet Society - A New Community of People. Problemos, 11, 115-117. https://doi.org/10.15388/Problemos.1973.11.5514

Abstract

1971 m. Vilniaus aukštosios partinės mokyklos vyr. dėstytojas Anatolijus Smirnovas Maskvoje, Aukštojoje partinėje mokykloje prie TSKP CK apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Tarybinė liaudis ir socialistinės nacijos kaip jos sudėtinės dalys“. Oficialieji oponentai: filos. dr. F. Konstantinovas, filos. kand. A. Sercova. Disertacijoje nagrinėjama, kaip formuojasi nauja istorinė žmonių bendrija – tarybinė liaudis, koks ryšys tarp jos ir tarybinių socialistinių nacijų kaip jos sudėtinių dalių, jų vaidmuo ir vieta komunizmo statyboje. Ši problema analizuojama teoriniu ir metodologiniu požiūriu.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy