Important Issues in the Theory of Cognition
-
Edmundas Gendrolis
Published 1974-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.1974.14.5567
PDF

How to Cite

Gendrolis E. (1974). Important Issues in the Theory of Cognition. Problemos, 14, 129-132. https://doi.org/10.15388/Problemos.1974.14.5567

Abstract

1974 m. balandžio 22 d. įvyko respublikinė konferencija, skirta metodologiniams pažinimo klausimams. Perskaityta 17 pranešimų. E. Nekrašas nagrinėjo R. Carnapo indukcinę logiką ir atskleidė kai kuriuos jos trūkumus, J. V. Vinciūnas dėstė gnoseologinę vaizduotės interpretaciją, J. Skersytė kalbėjo apie apibendrinimo pažintinės funkcijos aspektus, V. Radvilavičius nagrinėjo dialektinę materialistinę dėsningumo koncepciją, K. Stoškus apžvelgė tris kalbos ir pažinimo objekto santykių aiškinimo istorinius etapus, A. Katalynas aptarė estetiškumo vertybę.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy