The 8th World Congress of Sociology
-
Jokūbas Minkevičius
Published 1975-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1975.15.5582
PDF

How to Cite

Minkevičius J. (1975). The 8th World Congress of Sociology. Problemos, 15, 118-123. https://doi.org/10.15388/Problemos.1975.15.5582

Abstract

1974 m. rugpjūčio 19-24 dienomis Toronto universitete įvyko VIII Pasaulinis sociologų kongresas, kurį organizavo Tarptautinė sociologų asociacija (ISA). Kongrese dalyvavo apie 2500 mokslininkų iš beveik 60 šalių. Jo bendroji tema – „Mokslas ir revoliucija šiuolaikinėse visuomenėse“. Plenariniuose posėdžiuose svarstytos keturios temos: socialiniai mokslo bei technikos revoliucijos aspektai, gyventojų pakitimai ir socialinis vystymasis, sociologų vaidmuo kintančiame pasaulyje ir lygybė kaip sociologijos objektas. Kongrese daug dėmesio buvo skiriama pačiai sociologijai kaip mokslui – jos istorijai, teorijai ir metodui, technikai, funkcijoms ir statusui.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy