The 14th International Congress of Philosophers
-
Jokūbas Minkevičius
Published 1968-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1968.2.5731
PDF

How to Cite

Minkevičius J. (1968). The 14th International Congress of Philosophers. Problemos, 2, 120-124. https://doi.org/10.15388/Problemos.1968.2.5731

Abstract

Apžvelgiamas 1968 m. rugsėjo 2–9 dienomis Vienoje (Austrija) vykęs XIV Tarptautinis filosofų kongresas. Šiuos kongresus organizuoja Tarptautinė filosofinių draugijų federacija kas penkeri metai. Kongrese įvyko penki plenariniai posėdžiai, aštuoni koliokviumai, veikė trylika sekcijų su daugeliu grupių ir būrelių. Buvo svarstomos visos svarbiausios filosofinės problemos: žmogaus, kultūros, visuomenės, religijos, kalbos, pažinimo, mokslo klausimai ir kt. Kongresas pademonstravo nepaprastai didelį filosofijos vaidmenį dabarties gyvenime ir žmonijos istorijoje, jos mokslinės bei ideologinės funkcijos svarbumą, ideologinės kovos tarp dviejų socialinių-politinių sistemų aštrumą.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy