The Party's Attention to the Spiritual World of Soviet Man
-
[autorius nenurodytas]
Published 2014-09-29
PDF

How to Cite

[autorius nenurodytas] (2014) “The Party’s Attention to the Spiritual World of Soviet Man”, Problemos, 160, pp. 5-7. Available at: https://www.journals.vu.lt/problemos/article/view/5586 (Accessed: 25June2021).

Abstract

Perspausdinamas 1976 m. sausio 9 d. dienraščio „Tiesa“ straipsnis apie TSRS Mokslų akademijos Filosofijos instituto teorinio žurnalo „Voprosy filosofii“ 1975 m. 12 numerio skyrių „Filosofijos mokslas Lietuvos TSR“, kuriame išspausdinti respublikos filosofų G. Zimano, J. Macevičiaus, V. Niunkos, G. Vaitkūno, J. Mureikos, S. Rudzevičiaus ir E. Nekrašo straipsniai. To paties numerio skyrelyje „Trumpai apie knygas“ pristatomi naujausi Lietuvos autorių darbai – B. Kuzmicko, A. Balsio, R. Plečkaičio veikalai, kolektyvinės monografijos bei filosofijos istorijos chrestomatija, įvertintas periodinis mokslinis leidinys „Problemos“.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy