Editorial Preface
-
[autorius nenurodytas]
Published 2014-09-29
PDF

How to Cite

[autorius nenurodytas] (2014) “Editorial Preface”, Problemos, 10, pp. 7-8. Available at: https://www.journals.vu.lt/problemos/article/view/5699 (Accessed: 12June2021).

Abstract

Redakcijos pratarmėje pristatomas naujasis mokslinis periodinis prenumeruojamas leidinys „Problemos“. Šio leidinio pirmtakas – mokslo darbų „Filosofijos“ serija – išeidavo retai ir turėjo grynai akademinį profilį. Dėstomi naujojo leidinio autoriams ir leidėjams keliami tikslai ir uždaviniai: kelti naujas problemas ir kūrybiškai jas spręsti, nuodugniai ir objektyviai analizuoti realius visuomenės gyvenimo procesus, praktikuoti diskusijas ginčijamais ir nepakankamai aiškiais klausimais, prisidėti prie gamtos mokslų ir technikos revoliucijos metodologinių problemų sprendimo, visapusiškai tyrinėti Lietuvos kultūrinį palikimą, ypač filosofinę mintį, supažindinti su visuotinės filosofijos istorijos klausimais, analizuoti procesus, kurie vyksta filosofijos, sociologijos, estetikos moksluose pasauliniu mastu.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy