Kokia turėtų būti Lietuvos estetikos istorija?
-
[autorius nenurodytas]
Published 2014-09-29
PDF

How to Cite

[autorius nenurodytas] (2014) “Kokia turėtų būti Lietuvos estetikos istorija?”, Problemos, 300, pp. 76-92. Available at: https://www.journals.vu.lt/problemos/article/view/6436 (Accessed: 25June2021).

Abstract

1981 m. gruodžio 3 dieną TSRS Filosofų draugijos Lietuvos skyriaus Estetikos sekcijoje buvo aptarta Juozo Mureikos monografija „Lietuvių materialistinė estetika, 1900–1940“ (1981 m.). Aptarime dalyvavo sekcijos nariai Ž. Jackūnas, R. Skeivys, P. Veljataga, K. Rastenis, K. Stoškus, H. Kobeckaitė, A. Gaižutis, G. Bautrėnienė, R. Žibaitis, A. Bingelis, A. Poviliūnas, V. Valentinavičius, taip pat leidinio „Problemos“ vyr. redaktorius A. Lozuraitis ir knygos autorius J. Mureika. Diskusijoje, be monografijos aptarimo, taip pat prisiminti ankstesni Lietuvos estetikos istorijos tyrinėjimai (V. Drėmos, G. Vaitkūno, V. Zaborskaitės), keltos ir svarstytos bendresnės estetikos istorijos metodologijos, estetikos ir filosofijos santykio problemos.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy