New Theses
-
[autorius nenurodytas]
Published 2014-10-01
PDF

How to Cite

[autorius nenurodytas] (2014) “New Theses”, Problemos, 160, pp. 123-124. Available at: https://www.journals.vu.lt/problemos/article/view/5603 (Accessed: 25June2021).

Abstract

1975 m. gegužės 7 d. Vilniaus universitete V. Andrejauskas apgynė filosofijos kandidato disertaciją „Aklųjų reabilitacijos ir integracijos socialinės problemos“. Mokslinis vadovas – doc. A. Lozuraitis, oficialieji oponentai – prof. I. Zaksas ir doc. E. Gendrolis. Aklų žmonių įsijungimas į visuomenę, jų socialinių funkcijų atkūrimo bei išvystymo procesas yra vadinamas jų reabilitacija ir intergracija. Disertacijoje atskleidžiami teoriniai aklųjų reabilitacijos ir integracijos sampratos nenuoseklumai ir prieštaravimai, bendrais bruožais apžvelgiama aklųjų socialinė raida.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy