In Memoriam of Jonas Repšys
-
Albinas Lozuraitis
Published 1976-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1976.18.5652
PDF

How to Cite

Lozuraitis A. (1976). In Memoriam of Jonas Repšys. Problemos, 18, 123-124. https://doi.org/10.15388/Problemos.1976.18.5652

Abstract

Straipsnis skirtas Vilniaus universiteto Filosofijos katedros docentui Jonui Repšiui (1930.XI.20 – 1976.VIII.19) atminti. Jis baigė istorijos studijas Vilniaus universitete, 1961 m. apgynė filosofijos kandidato disertaciją „Simono Daukanto visuomeninės ir politinės pažiūros“. Jis laikė save E. Meškausko mokiniu. Daugiausia dėmesio J. Repšys skyrė marksistinės filosofijos reikšmei šiuolaikinio pasaulio idėjų kovoje atskleisti, siekė parodyti filosofijos raidos socialines sąlygas. Marksizmą-leninizmą analizavo kaip realaus humanizmo koncepciją, duodančią tvirtą pagrindą spręsti žmogaus problemą. J. Repšys pabrėždavo kūrybiškos marksistinės filosofijos plėtotės kliūtis.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy