New Dissertations
-
Vytautas Pivorius
Edmundas Krakauskas
R. Dabkus
Published 1977-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1977.20.5698
PDF

How to Cite

New Dissertations (V. Pivorius, E. Krakauskas, & R. Dabkus , Trans.). (1977). Problemos, 20, 103-108. https://doi.org/10.15388/Problemos.1977.20.5698

Abstract

1977 m. spalio 11 d. Vilniaus universitete Leonarda Jekentaitė apgynė filosofijos kandidato disertaciją „Žmogaus koncepcija amerikiečių neofroidizme“. Mokslinis vadovas – doc. J. Repšys, oficialieji oponentai: dr. J. Minkevičius ir doc. J. Mureika.1976 m. gruodžio 14 d. Vilniaus universitete Danutė Kapačiauskienė apgynė filosofijos kandidato disertaciją „Moralumo kriterijaus problema ir metodologiniai jos mokslinio sprendimo pagrindai“. Mokslinis vadovas – prof. E. Meškauskas, oficialieji oponentai: prof. R. Plečkaitis ir doc. B.Kuzmickas. 1977 m. spalio 11 d. Vilniaus universitete Balys Luneckas apgynė filosofijos kandidato disertaciją „Socialinės pažangos mokslinio aiškinimo teorinės prielaidos ikimarksistinėje filosofijoje“. Mokslinis vadovas – doc. J. Repšys, oficialieji oponentai: prof. G. Zimanas ir doc. B. Kuzmickas.
PDF