On the Analysis of the History of the Problem of Social Philosophical Thought in Lithuania
-
Jonas Macevičius
Published 1968-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1968.1.5712
PDF

How to Cite

Macevičius J. (1968). On the Analysis of the History of the Problem of Social Philosophical Thought in Lithuania. Problemos, 1, 114-119. https://doi.org/10.15388/Problemos.1968.1.5712

Abstract

Apžvelgiama Lietuvos filosofijos istorijos tyrimų padėtis tarybinėje Lietuvoje. Išvardijami filosofijos mokslų kandidato disertacijas iš minėtos tyrimų srities apgynę mokslininkai, nurodomi filosofijos daktaro disertacijas apie Lietuvos filosofiją rašantys tyrėjai. Aptariant šios srities publikacijas konstatuojama, kad tik dalis tyrinėjimų paskelbiama spaudoje. Atskirai minimi Romano Plečkaičio atlikti scholastinės logikos Lietuvoje tyrinėjimai, kurie vertinami kaip labai aukšto mokslinio lygio darbai. Teigiama, kad visuomeninės-filosofinės minties istorijos Lietuvoje tyrimų darbų tematikoje daugiau ar mažiau apimti visi etapai, bet daugiausia vietos skiriama marksistinės filosofinės bei sociologinės minties raidai ir buržuazinės filosofijos analizei.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy