The Criticism of Church Morality in Lithuanian Atheistic Literature in 1940-1965
-
Juozas Ažubalis
Published 1968-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1968.2.5732
PDF

How to Cite

Ažubalis J. (1968). The Criticism of Church Morality in Lithuanian Atheistic Literature in 1940-1965. Problemos, 2, 124-129. https://doi.org/10.15388/Problemos.1968.2.5732

Abstract

Apžvelgiami Lietuvos ateistų 1940–1965 m. darbai, nagrinėjantys religijos ir moralės santykį, kritikuojantys bažnyčios skelbiamą religinę etiką. Tarybų Lietuvos ateistinėje literatūroje ši etika ir ja grindžiami moralės principai bei normos vis nuosekliau buvo kritikuojami iš istorinio materializmo pozicijų, tačiau ilgą laiką buvo jaučiamos kai kurios buržuazinės Lietuvos laisvamanių klaidos – bažnyčios skelbiamos moralės kritikos suvedimas į dvasininkijos ir tikinčiųjų amoralaus elgesio kritiką, neanalizuojant, kiek tas elgesys išplaukia iš pačios religijos esmės ir pan. Daugelis ateistų nukrypo nuo ideologinio dorovės normų pagrindimo (religinės etikos) kritikos.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)