On Sensory Cognition
-
J. Lapė
Published 1969-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1969.4.5764
PDF

How to Cite

Lapė J. (1969). On Sensory Cognition. Problemos, 4, 82-88. https://doi.org/10.15388/Problemos.1969.4.5764

Abstract

Publikacijoje nagrinėjamas jutiminio pažinimo (kaip elementaresnės pažinimo formos) procesas psichologijos požiūriu. Teigiama, kad pagrindinės jutiminio atspindėjimo formos yra pojūčiai, suvokimas ir vaizdiniai. Pojūčiai būdingi visiems organizmams, kurie turi nervų sistemą ir jutimo organus. Pojūčiai atskleidžia įvairias tikrovės daiktų ir reiškinių savybes. Įvairiausiais būdais jungdamiesi, jie sudaro pagrindą sudėtingesnėms pažinimo formoms, pirmiausia suvokimui. Suvokimo procesas pasireiškia kaip aktyvi individo veikla, kurios metu jis iš gausybės jį supančių daiktų ir reiškinių atrenka atitinkamus ir suvokia juos kaip objektą, o visa kita sudaro tik foną. Suvokimo procese tam tikru mastu visada reiškiasi žmogaus poreikiai, interesai, polinkiai, norai ir jausmai, jo požiūris į suvokiamą objektą. Vaizdinys yra tarpininkas, leidžiantis nuo konkrečių suvokimo vaizdų pereiti prie konkrečių sąvokų.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy