F. Engels' Ideological Heritage and the Present (Review of the Interinstitute Scientific Conference)
-
Arvydas Šliogeris
Published 1971-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.7.5805
PDF

How to Cite

Šliogeris A. (1971). F. Engels’ Ideological Heritage and the Present (Review of the Interinstitute Scientific Conference). Problemos, 7, 5-13. https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.7.5805

Abstract

1970 m. lapkričio mėnesio 28 d. sukako 150 metų, kai gimė Friedrichas Engelsas. Šiai datai pažymėti Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko universiteto visuomeninių mokslų katedros surengė mokslinę konferenciją, buvo perskaityti penki pranešimai apie F. Engelso teorinį palikimą. E. Meškauskas nagrinėjo Engelso požiūrį į filosofiją kaip mokslą šiuolaikiniame viso mokslo specializacijos lygyje teigdamas, kad marksizmas yra ne tik nauja materialistinė filosofinė teorija, bet ir nauja filosofijos kaip mokslo koncepcija. J. Galvydis apžvelgė Engelso įnašą į istorijos mokslą, pabrėžė keletą momentų, kurie leido išplėsti ir patobulinti istorinio tyrimo metodologiją, pritaikius materialistinio istorijos supratimo principus. K. Navickas nušvietė mokslinio socializmo pradininkų pažiūras į komunistų partijos vaidmenį. B. Genzelis nagrinėjo marksistinės filosofijos istorijos metodologijos aktualias problemas. L. Kapočiaus pranešimas „F. Engelso idėjos ir JAV lietuvių darbininkų veiklos pradžia“ buvo skirtas marksizmo idėjų plitimui lietuvių išeivijoje XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy