Folklore and Worldview Problems of Its Creators
-
Antanas Katalynas
Published 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.7.5821
PDF

How to Cite

Katalynas A. (2014) “Folklore and Worldview Problems of Its Creators”, Problemos, 70, pp. 116-117. doi: 10.15388/Problemos.1971.7.5821.

Abstract

1970 m. S. Mačianskas apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Mokslinio ir socialinio kritiškumo pasireiškimas lietuvių tautosakoje“. Oficialieji oponentai: I. Zaksas ir B. Kuzmickas. Disertacijoje pabrėžiamas liaudies pažiūrų formavimosi ryšys su praktine veikla, buitimi, gyvenamąja aplinka, nušviečiamas konkretaus patyrimo ir kasdieninių interesų atsispindėjimas žodinėje kūryboje. Parodomas senovės lietuvių požiūris į žemę, jo originalumas, antropomorfiniai bruožai, išryškinamas pagarbos žemei savitumas, emocinio santykio su ja betarpiškumas. Taip pat analizuojama panašaus antropomorfinio sugyvinimo ypatybės, būdingos įvairių gamtos reiškinių, dangaus kūnų supratimui, mitologinių būtybių įsivaizdavimo ryšys su žemiškuoju gyvenimu, augalų, gyvūnų gerbimo bei garbinimo probleminiai klausimai, magijos, burtų reiškiniai.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy