The Historical Aspect of the Analysis of the Inorganic World and Its Methodological Problems
-
Antanas Katalynas
Published 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1969.4.5772
PDF

How to Cite

Katalynas A. (2014) “The Historical Aspect of the Analysis of the Inorganic World and Its Methodological Problems”, Problemos, 40, pp. 127-128. doi: 10.15388/Problemos.1969.4.5772.

Abstract

1969 m. Genovaitė Milda Padolskienė apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Istoriškumo principo taikymas negyvosios gamtos tyrime“. Mokslinis darbo vadovas – prof. dr. R. Plečkaitis, oficialieji oponentai: prof. dr. I. Zaksas ir doc. kand. J. Macevičius. Disertacijoje aptariami negyvosios gamtos mokslų raidos ypatumai, analizuojamos ilgą laiką vyravusios pažiūros, kad gali vystytis ir keistis dangaus kūnai, gyvoji gamta, žmonių visuomenė, o mikroobjektai savo istorijos neturi, nagrinėjamas mechanistinis makrokūnų kitimo, kaip daiktų formos keitimosi, supratimas.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy