The Historical Aspect of the Analysis of the Inorganic World and Its Methodological Problems
-
Antanas Katalynas
Published 1969-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1969.4.5772
PDF

How to Cite

Katalynas A. (1969). The Historical Aspect of the Analysis of the Inorganic World and Its Methodological Problems. Problemos, 4, 127-128. https://doi.org/10.15388/Problemos.1969.4.5772

Abstract

1969 m. Genovaitė Milda Padolskienė apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Istoriškumo principo taikymas negyvosios gamtos tyrime“. Mokslinis darbo vadovas – prof. dr. R. Plečkaitis, oficialieji oponentai: prof. dr. I. Zaksas ir doc. kand. J. Macevičius. Disertacijoje aptariami negyvosios gamtos mokslų raidos ypatumai, analizuojamos ilgą laiką vyravusios pažiūros, kad gali vystytis ir keistis dangaus kūnai, gyvoji gamta, žmonių visuomenė, o mikroobjektai savo istorijos neturi, nagrinėjamas mechanistinis makrokūnų kitimo, kaip daiktų formos keitimosi, supratimas.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy