Problems of Philosophy in a Student Conference
-
Gintaras Jatkonis
Published 1972-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1972.09.5861
PDF

How to Cite

Jatkonis G. (1972). Problems of Philosophy in a Student Conference. Problemos, 9, 124-125. https://doi.org/10.15388/Problemos.1972.09.5861

Abstract

1971 m. kovo 18 d. Vilniaus universiteto surengtoje Studentų mokslinės draugijos konferencijoje pradėjo veikti filosofijos sekcija (vadovas doc. B. Genzelis). Istorikas A. Nesavas skaitė pranešimą apie E. Frommą, germanistas A.Gailius – apie filosofinę problematiką F. Kafkos kūryboje, lituanistė J. Sabonytė apžvelgė žurnalo Athenaeum filosofines koncepcijas, žurnalistas A. Sverdiolas kalbėjo apie N. Černyševskio etines pažiūras, istorikas Z. Burnys – apie P. Avižonio ateistines pažiūras, lituanistas J. Degutis – apie neopozityvizmą, lituanistas K. Garšva – apie krikščionybę Lietuvoje.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)