Religious Studies
-
G. Jatkonis
Published 1978-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1978.22.6227
PDF

How to Cite

Abstract

Religijotyros sekcijoje perskaityta 11 pranešimų: „Krikščionybės kritikos pirmtakai Lietuvoje“ (J. Barzdaitis), „Marksistinis ateizmas Lietuvoje 1917–1940 m.“ (P. Mikuckas), „Marksistinės JAV lietuvių ateizmo srovės susidarymo klausimas“ (J. Sakalauskas). J. Mačiulis kalbėjo apie katalikybės evoliucijos specifiką socializmo sąlygomis, religiją scholastikos kontekste nagrinėjo J. Minkevičius, techninį pasaulėvaizdį ir jo religinį interpretavimą – M. Šubas, nemirtingumo problemą – I. Zaksas. G. Jatkonio pranešimas buvo skirtas metodologinėms ateizmo istorijos problemoms. Diskusijose daugiausiai buvo liečiama nemirtingumo problema, taip pat pabrėžiama, kad sekcijos darbas davė naudos tolesnei mokslinei ateizmo raidai respublikoje.
PDF

Most read articles by the same author(s)