Why We Change Concepts
-
G. Jatkonis
Published 1982-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.27.6313
PDF

How to Cite

Jatkonis G. (1982). Why We Change Concepts. Problemos, 27, 80-81. https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.27.6313

Abstract

Autorius aptaria „religinės dorovės“ terminą ir teigia, kad reikėtų pratęsti šio termino galiojimo laiką, kadangi argumentacija prieš šį terminą nėra įgijusi strateginio pranašumo tradicionalistų atžvilgiu. Keisti plačiai vartojamą sąvoką yra gana pavojingas dalykas, ypač jei toks keitimas nėra gyvybiškai būtinas, taip pat gali kilti sunkumų aiškinant tam tikras marksistines sąvokas. Vertingiausia būtų tikslinti religinės dorovės sąvokos turinį, o ne jos formalią išraišką.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)