In Response to the Requirements of Time
-
N. Germanas
Published 1980-04-04
https://doi.org/10.15388/Problemos.1980.25.6284
PDF

How to Cite

Germanas N. (1980). In Response to the Requirements of Time. Problemos, 25, 115-116. https://doi.org/10.15388/Problemos.1980.25.6284

Abstract

1980 m. gruodžio mėnesį įvyko visuomenės mokslų dėstytojų pasitarimas-seminaras, skirtas TSKP CK spalio (1980 m.) plenumo iškeltiems uždaviniams nagrinėti bei TSKP CK projektui „Pagrindinės TSRS ekonominio ir socialinio vystymo kryptys 1981–1985 metams ir laikotarpiui iki 1990 metų“ aptarti. Apžvelgiamas LKP CK sekretoriaus L. Šepečio pranešimas apie aktualius visuomenės mokslų dėstytojų darbo klausimus. Jis kalbėjo apie visuomenės mokslų dėstymo perimamumo, studentų pažangumo, dėstytojų pedagoginio meistriškumo, jų mokslinio darbo, mokslinės kvalifikacijos kėlimo klausimus.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy