A Book on Art Values
-
Antanas Andrijauskas
Published 1981-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1981.26.6300
PDF

How to Cite

Andrijauskas A. (1981). A Book on Art Values. Problemos, 26, 120-121. https://doi.org/10.15388/Problemos.1981.26.6300

Abstract

A. Gaižučio knygos „Menas ir humanizmas: apie meninių vertybių prigimtį“ (1979 m.) recenzija. Daugiausia dėmesio knygoje skiriama buržuazinių meninių vertybių koncepcijų kritinei analizei. Autorius nagrinėja aksiologinę buržuazinės estetikos problematiką neatsietai nuo Vakarų kultūros ir meno vystymosi konteksto. Lyginamasis analizės metodas autoriui leido parodyti pagrindinių tendencijų, kurios išryškėja aiškinant meninių vertybių prigimtį, bendrybes ir skirtumus. Nagrinėjamas estetinio santykio ir formos ryšys, estetiškumo ir meninės kūrybos sąveika, meninės kūrybos procesas kaip žmogiškųjų vertybių įkūnijimo (atrankos ir modifikacijos) procesas.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy