Assessment of R. Ingarden’s Ontology
-
Arūnas Poviliūnas
Published 1984-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1984.32.6473
PDF

How to Cite

Poviliūnas A. (1984). Assessment of R. Ingarden’s Ontology. Problemos, 32, 140-141. https://doi.org/10.15388/Problemos.1984.32.6473

Abstract

1983 m. gruodžio 13 d. Filosofijos, sociologijos ir teisės institute KKI visuomenės mokslų katedros dėstytojas T. Sodeika apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Romano Ingardeno fenomenologinė ontologija“. Disertacijos mokslinis vadovas – prof. R. Plečkaitis, oficialieji oponentai – prof. N. Motrošilova ir prof. M. Kozlova bei doc. B. Kuzmickas. Disertacijoje nagrinėjamas R. Ingardeno ontologijos santykis su jo mokytojo E. Husserlio teorija, šios ontologijos metodologinės prielaidos, realaus pasaulio struktūros ir sąmonės santykis.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>