Research into the Philosophy of J. G. Fichte
-
Arūnas Poviliūnas
Published 1988-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1988.39.7161
PDF

How to Cite

Poviliūnas A. (1988). Research into the Philosophy of J. G. Fichte. Problemos, 39, 129-130. https://doi.org/10.15388/Problemos.1988.39.7161

Abstract

1986 m. lapkričio 18 d. Vilniaus universitete Saulius Arlauskas apgynė filosofijos kandidato disertaciją „Valios ir juslumo vienybės problema J. G. Fichtės filosofijoje“. Mokslinis vadovas – prof. B. Genzelis, oficialieji oponentai: prof. J. Minkevičius ir prof. A. Šliogeris. Disertacijoje atskleidžiamos istorinės ir loginės J. G. Fichtės filosofijos ištakos, jo filosofavimo principai įvertinami iš marksistinės-lenininės filosofijos pozicijų, patikslinami kriterijai, kuriais remiantis vertinamas valios ir juslumo sąvokų santykis.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>