New Explorations of the Neo-Thomistic Philosophy
-
Zenonas Burnys
Published 2014-10-02
https://doi.org/10.15388/Problemos.1986.34.6506
PDF

How to Cite

Burnys Z. (2014) “New Explorations of the Neo-Thomistic Philosophy”, Problemos, 340, pp. 119-120. doi: 10.15388/Problemos.1986.34.6506.

Abstract

1983 m. lapkričio 3 d. Maskvoje Visuomenės mokslų akademijoje D. Stančienė apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Proto ir religinio tikėjimo santykio problema neotomizme (remiantis 1918–1940 m. buržuazinės Lietuvos medžiaga)“. Mokslinis disertacijos vadovas – doc. B. Kuzmickas, oficialieji oponentai: prof. J. Babosovas ir doc. A. Gaidys; kolektyvinis recenzentas – Maskvos valstybinio M. Lomonosovo universiteto Filosofijos fakulteto Ateizmo istorijos ir teorijos katedra.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy