Kristina Rickevičiūtė’s Bibliography
-
Juozas Tumelis
Published 1985-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1985.33.6527
PDF

How to Cite

Tumelis J. (1985). Kristina Rickevičiūtė’s Bibliography. Problemos, 33, 120-125. https://doi.org/10.15388/Problemos.1985.33.6527

Abstract

Pateikiama Kristinos Rickevičiūtės bibliografija, kurioje suregistruoti: filosofės raštai, išleisti atskiromis knygomis; straipsniai periodikoje, rinkiniuose, enciklopedijoje ir kituose leidiniuose; vertimai ir jos rengti darbai. Pridedama K. Rickevičiūtės spausdintų darbų chronologijos rodyklė bei keliolika svarbesnių pozicijų apie jos gyvenimą ir darbus.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy