Letters to J. Girnius
-
Eugenijus Meškauskas
Published 2000-09-30
https://doi.org/10.15388/Problemos.2000.57.6827
PDF

How to Cite

Meškauskas E. (2000). Letters to J. Girnius. Problemos, 57, 111-124. https://doi.org/10.15388/Problemos.2000.57.6827

Abstract

Publikuojami lietuvių filosofo Jono Repšio (1930–1976) 24 laiškai žymiam JAV lietuvių išeivijos filosofui Juozui Girniui (1915–1994). J. Repšys aktyviai domėjosi naujausia Vakarų filosofine mintimi ir apie ją rašė. Dėl politinės to meto padėties neturėjęs sąlygų oficialiai laisvai susipažinti su naujausiomis publikacijomis Vakarų Europoje ir JAV, J. Repšys užpildydavo šią spragą naudodamasis J. Girniaus paslaugomis; kartu jis stengėsi patenkinti savo vyresniojo kolegos bei tautiečio prašymus ir parūpindavo jo tyrimams reikalingos Lietuvoje leidžiamos ar anksčiau išleistos literatūros. Apie šį bendradarbiavimą ir kalbame spausdinamuose laiškuose. Jie spausdinami ne jokių taisymų ir komentarų. J. Repšio laiškuose žodžių pabraukimai paties J. Girniaus.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy