Letter to V. Seseman
-
Frida Hartmann
Published 1998-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1998.53.6916
PDF

How to Cite

Hartmann F. (1998) “Letter to V. Seseman”, Problemos, 530, pp. 189-190. doi: 10.15388/Problemos.1998.53.6916.

Abstract

Publikuojamas žymaus vokiečių filosofo N. Hartmanno (1882–1950) sesers Fridos Hartmann laiškas jo bičiuliui Vosyliui Sezemanui (1884–1963). Dar nuo gimnazijos laikų jie palaikė draugiškus santykius, gyveno vienas kito namuose, kvietėsi vienas kitą į konferencijas, recenzavo vienas kito veikalus. Kai V. Sezemanas po šešerių nelaisvės metų paleistas iš sovietinio lagerio grįžo namo, parašė laišką N. Hartmannui, tačiau jo jau nebuvo gyvo. Todėl jo sesuo šiame laiške aprašė paskutines savo brolio gyvenimo dienas. Spausdinamo laiško originalas saugomas Vilniaus universiteto bibliotekos Rannkraščių skyriuje (R. 193).
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy