Will to Power and World Interpretation in F. Nietzsche's Philosophy
-
Nerijus Milerius
Published 1998-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1998.53.6918
PDF

How to Cite

Milerius N. (1998). Will to Power and World Interpretation in F. Nietzsche’s Philosophy. Problemos, 53, 196-201. https://doi.org/10.15388/Problemos.1998.53.6918

Abstract

1997 m. birželio 19 d. Vilniaus universitete A. Mickevičius apgynė filosofijos daktaro disertaciją „Galios valia ir pasaulio interpretacija F. Nietzsche‘s filosofijoje“. Mokslinis darbo vadovas – prof. E. Nekrašas, oficialieji oponentai: prof. A. Gaižutis ir doc. K. Stoškus. Disertacijoje nagrinėjama galios principu pagrįstos filosofijos prigimtis ir ypatumai, parodomas F. Nietzsche‘s kritikos pobūdis ir mastas klasikinio mąstymo paradigmos atžvilgiu, aptariamas galios valios sukeltas novatoriškumas, sietinas su perspektyvistinio (interpretacinio) pažinimo samprata, analizuojama F. Nietzsche‘s atlikta klasikinio (dualistinio) mąstymo, o kartu ir nihilizmo, įveika.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy