The Analysis of Value Ethics
-
E. Gefenas
Published 1996-10-04
https://doi.org/10.15388/Problemos.1996.49.7001
PDF

How to Cite

Gefenas E. (1996). The Analysis of Value Ethics. Problemos, 49, 142-143. https://doi.org/10.15388/Problemos.1996.49.7001

Abstract

1991 m. gruodžio 9 d. Vilniaus universitete L. Anilionytė apgynė filosofijos daktaro disertaciją „Vertybių problema formaliojoje ir materialinėje etikoje“. Mokslinis vadovas – doc. A. Lozuraitis, oficialieji oponentai: prof. B. Genzelis ir dr. J. Balčius. Disertacijoje aptariamos I. Kanto etikos istorinės ir dalykinės prielaidos, laisvės samprata kaip aksiologinio mąstymo principas, nagrinėjamos formaliųjų ir materialiųjų principų, laimės, pareigos, dorovinio poelgio sampratos. Analizuojama M. Schelerio etikos koncepcija: emocionaliojo apriorizmo samprata laikoma pagrindine šios koncepcijos dalimi.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy