Philosophy at S. Bathory University of Vilnius
-
A. Jankauskas
Published 1996-10-05
https://doi.org/10.15388/Problemos.1996.49.7002
PDF

How to Cite

Jankauskas A. (1996). Philosophy at S. Bathory University of Vilnius. Problemos, 49, 144-145. https://doi.org/10.15388/Problemos.1996.49.7002

Abstract

1992 m. vasario 17 d. Vilniaus universitete A. Jokubaitis apgynė filosofijos daktaro disertaciją „Filosofijos mokslas Vilniaus S. Batoro universitete 1919–1939 metais“. Mokslinis vadovas – prof. R. Plečkaitis, oficialieji oponentai: prof. A. Šliogeris ir doc. J. Balčius. Disertacijoje siekta ištirti pagrindines Vilniaus S. Batoro universiteto filosofinio gyvenimo formas, žymiausių filosofų kūrybą, pažymint savarankiško Vilniaus filosofinio gyvenimo formavimosi bei funkcionavimo tendencijas, derinant istorinį ir filosofinį tyrimo aspektus. Apžvelgiamas tarpukario Lenkijos filosofijos kontekstas, išskiriant tuomet vyravusią analitinės filosofijos Lvovo-Varšuvos mokyklą.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy