Historiography and Morality
-
Benedetto Croce
Published 1995-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1995.47.7042
PDF

How to Cite

Croce B. (1995) “Historiography and Morality”, Problemos, 470, pp. 109-125. doi: 10.15388/Problemos.1995.47.7042.

Abstract

Publikuojamos ištraukos iš B. Croce‘s veikalo „Istorija kaip mintis ir kaip veiksmas“ (1938 m.), kuriose analizuojama istorijos, laisvės, visuomenės, jėgos ir prievartos, liberalizmo, politinių partijų, ekonominių santvarkų, dorovinio gyvenimo, istorinių utopijų klausimai. Teigiama, kad istorija pirmiausia yra laisvės istorija ir kad laisvė yra žmonijos moralinis idealas. Jėga yra visada konstruktyvi valios sintezė, valdžia yra paprasčiausia jėgos forma. Prievarta yra destruktyvi laisvės priešingybė. Dorovinis įstatymas arba sąžinė kviečia mus būti laisvus ir apibrėžia save laisvės priemonėmis. Liberalizmo koncepcija, kaip vystymosi ir istorijos religija, atmeta ir pasmerkia kaip utopiją galutinės ir tobulos būsenos, arba ramybės būsenos, idėją. Utopija yra ir mito dalis, vaizduojanti mūsų nuolatinio geismų troškulio numalšinimą ir visų sunkumų įveikimą.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy