Concerning the Fundamental Question of Morality
-
Kęstutis Girnius
Published 1994-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1994.46.7048
PDF

How to Cite

Girnius K. (1994). Concerning the Fundamental Question of Morality. Problemos, 46, 5-21. https://doi.org/10.15388/Problemos.1994.46.7048

Abstract

Straipsnyje nagrinėjamos dvi pagrindinės šiuolaikinės moralės teorijos – pasekmizmas ir absoliutizmas. Aptariamos moralinių principų savybės. Moralinis principas apibrėžiamas kaip toks, kuris apsprendžia mūsų elgesį ir kurio vykdymas susietas su darniu visuomenės gyvenimu. Asmuo turi moralinius principus, jei jis įsipareigoja elgesį apsprendžiantiems principams, kuriuos jis laiko visuotiniais, viešpataujančiais ir apskaičiuoja jų vykdymo poveikį kitiems žmonėms, nesivadovaudamas tik asmeniniais sumetimais. Pasekmizmas yra teorija, kad bet kokio veiksmo ar elgesio moralinė vertė visada slypi jo pasekmėse ir kad tik apskaičiavus pasekmes galima pateisinti ne tik asmeninį elgesį, bet ir institucijas bei teisių sistemas. Absoliutizmas yra priešingas požiūris, teigiantis, kad moralinė vertė slypi pačiame žmogaus elgesyje. Visas absoliutizmo rūšis vienija nusistatymas prieš pasekmizmo mėginimą visą moralę suvesti į pareigą sukurti kuo daugiau malonumo, taip pat apibendrintos atsakomybės sampratos atmetimas. Aptariamos moralinių teisių teorijos analitinėje filosofijoje. Keliamas klausimas, ar Lietuvos intelektualai ir kitos rūšies kitaminčiai turi teisę palikti tėvynę ir emigruoti į užsienį.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)