Letters to J. Repšys
-
Kęstutis Girnius
Published 1998-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1998.53.6914
PDF

How to Cite

Girnius K. (1998) “Letters to J. Repšys”, Problemos, 530, pp. 185-187. doi: 10.15388/Problemos.1998.53.6914.

Abstract

Publikuojami lietuvių išeivijos filosofo Juozo Giniaus (1915-1994 m.) 24 laiškai filosofui, Vilniaus universiteto docentui, vienam ryškiausių sovietinio laikotarpio mąstytojų Jonui Repšiui (1930–1976 m.) ir du jo laiškai D. Repšienei, parašyti po J. Repšio mirties. Taip pat spausdinami du J. Girniaus sūnaus, istoriko, filosofijos daktaro Kęstučio Girniaus (gimė 1946 m.) laiškai J. Repšiui. Visi laiškai spausdinami nesutrumpinti, tik šiek tiek pataisyta laiškų kalba. Laiškus spaudai parengė Vilniaus universiteto Filosofijos katedros vyr. Asistentas Ipolitas Ledas. Laiškuose daugiausia kalbama apie abipusį pasikeitimą filosofine literatūra, domimasi filosofiniu gyvenimu Lietuvoje, keliamas Lietuvos filosofinio palikimo publikavimo klausimas. Teiraujamasi apie atskirų Lietuvos filosofų darbų akademinį lygį, apgailestaujama dėl kai kurių Lietuvos marksistų nekorektiškų išeivijos filosofijos vertinimų. Paskutiniuose laiškuose reiškiama užuojauta dėl tragiškos J. Repšio žūties.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)