Conception of Philosophy in Lithuania in the First Half of the 20th Century
-
Nijolė Lomanienė
Published 1994-10-05
https://doi.org/10.15388/Problemos.1994.46.7061
PDF

How to Cite

Lomanienė N. (1994). Conception of Philosophy in Lithuania in the First Half of the 20th Century. Problemos, 46, 148-150. https://doi.org/10.15388/Problemos.1994.46.7061

Abstract

1990 m. gruodžio 11 d. Vilniaus universitete Rūta Rinkevičienė apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Filosofijos objekto ir metodo samprata Lietuvoje XX a. pirmoje pusėje“. Disertacijos mokslinis vadovas – prof. R. Plečkaitis, oficialieji oponentai – prof. A. Šliogeris ir filos. kand. J. Balčius. Disertacijoje aptariama Vakarų Europos filosofinių teorijų recepcija Lietuvoje, ortodoksinė (P. Kuraitis) ir neortodoksinė (A. Jakštas, S. Šalkauskis, I. Tamošaitis ir kt.) tomistinės filosofijos interpretacija, A. Maceinos, J. Girniaus, V. Sezemano, Vydūno filosofijos koncepcijos, filosofijos objekto ir metodo sampratos.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy