The Problem of Relations between the Categories of “Matter”, “Motion” and “Evolution” in Materialistic Dialectics
-
Nijolė Lomanienė
Published 1983-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1983.29.6394
PDF

How to Cite

Lomanienė N. (1983). The Problem of Relations between the Categories of “Matter”, “Motion” and “Evolution” in Materialistic Dialectics. Problemos, 29, 115-116. https://doi.org/10.15388/Problemos.1983.29.6394

Abstract

1981 m. spalio 20 d. Vilniaus universitete J. Grigaliūnas apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Kategorijų materija, judėjimas, vystymasis santykio materialistinėje dialektikoje problema“. Disertacijos oficialieji oponentai – prof. E. Solopovas ir prof. V. Bosenka, kurie pažymėjo, kad disertantui pavyko išvengti ydingos pozicijos, pasirinkus labai reikšmingą problemą kategorijų sistemoje, parodžius jų turinio visuomeninį praktinį sąlygotumą, realų, gnoseologiškai reikšmingą savitarpio ryšį.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy