Readings of A. Maceina
-
Česlova Kalenda
Published 1990-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1990.44.7086
PDF

How to Cite

Kalenda Česlova. (1990). Readings of A. Maceina. Problemos, 44, 66. https://doi.org/10.15388/Problemos.1990.44.7086

Abstract

1989 m. gegužės 13 d. Vilniuje įvyko įžymaus lietuvių filosofo Antano Maceinos (1908–1987) skaitymai. Dalyviai išklausė į juostelę įrašytą A. Maceinos paskaitą apie tautos ir religijos santykį. Pranešėjai (E. Nekrašas, A. Sverdiolas, T. Sodeika, D. M. Stančienė, V. Rimša, J. Keleras) aptarė filosofo mintis apie filosofijos kalbą, pačią filosofijos sampratą, požiūrį į išlaisvinimo teologiją, moralines idėjas, jo poeziją.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy