The Idea of History in Philosophy
-
Aleksandras Dobryninas
Published 1990-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1990.44.7089
PDF

How to Cite

Dobryninas A. (1990). The Idea of History in Philosophy. Problemos, 44, 69-70. https://doi.org/10.15388/Problemos.1990.44.7089

Abstract

1989 m. birželio 27 d. Vilniaus universiteto Filosofijos katedros asistentas Arūnas Poviliūnas apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Istorijos idėja filosofijoje“. Disertanto mokslinis vadovas – doc. A. Lozuraitis, oficialieji oponentai – profesoriai J. Minkevičius ir R. Plečkaitis bei doc. T. Sodeika. Disertacijoje teigiama, kad teoriškai eksplikuota istorijos filosofijos koncepcija formuojasi tik Renesanso epochoje kaip antropocentristinės pasaulėžiūros padarinys. Analizuojama istorijos problema klasikinėje vokiečių filosofijoje (I. Kantas, G. Hegelis). Paskutinėje dalyje nagrinėjamas materialistinės istorijos sampratos susiformavimas.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy