Rise and Fall of Megalopolis
-
Lewis Memford
Published 1990-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1990.43.7096
PDF

How to Cite

Memford L. (1990). Rise and Fall of Megalopolis. Problemos, 43, 63-76. https://doi.org/10.15388/Problemos.1990.43.7096

Abstract

Publikuojamas L. Mumfordo veikalo „Miestų kultūra“ fragmento vertimas. Jame autorius pateikia savo miesto raidos schemą – miesto vystymosi ir žlugimo ciklą. Skiriamos ir aptariamos šios raidos šešios pakopos. Pirmoji – eopolis – yra kaimo bendruomenės pradžia. Kaimas, susiformavęs greičiausiai neolitinėje kultūroje, išlieka patvariausia kolektyvo forma, jo gyvavimas sukuria pagrindą visoms vėlesnėms civilizacijos transformacijoms. Antroji pakopa – polis yra kaimų ir kraujo ryšių susietų grupių junginys, turintis bendrą teritoriją, kuri organizuotai ginama nuo išorės priešų. Metropolis susiformuoja, kai iš nedaug tesiskiriančių kaimų grupių ir kaimo tipo miestelių regione iškyla vienas miestas, kuriam pavyksta patraukti didesnį gyventojų skaičių. Megalopolis yra miesto saulėlydžio pradžia: kapitalistinio mito veikiamas miestas susikoncentruoja į didumą ir galią. Megalopolis įveda į pompastinės kultūros epochą. Tiranopolis yra parazitizmo išplitimas ekonominėje ir socialinėje sferose. Eikvojimo ir švaistymo funkcija sustabdo visas aukštesnes kultūrinės veiklos formas. Nekropolis yra paskutinioji pakopa: tai miesto gyvenimo žlugimas. Aptariamos miesto išsigelbėjimo ir atsinaujinimo galimybės.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy