Informativity as a Criterion of Progress in Science
-
Vladas Andrejauskas
Published 1989-10-02
https://doi.org/10.15388/Problemos.1989.41.7130
PDF

How to Cite

Andrejauskas V. (1989). Informativity as a Criterion of Progress in Science. Problemos, 41, 120-121. https://doi.org/10.15388/Problemos.1989.41.7130

Abstract

1987 m. gruodžio 28 d. Vilniaus universitete KPI Filosofijos katedros dėstytojas Albinas Plėšnys apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Informatyvumo principo metodologinis vaidmuo mokslinio tyrimo procese“. Mokslinis vadovas – prof. E. Nekrašas, oficialieji oponentai: prof. R. Plečkaitis, doc. T. Sodeika. Disertacijoje nagrinėjamos informatyvumo sąvokos formavimosi prielaidos, indukcionistinė informatyvumo samprata, analizuojamas informatyvumo ir empirinio patvirtinamumo santykis.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy