Methodological Analysis of Irrationalism
-
Vladas Andrejauskas
Published 1988-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1988.38.7187
PDF

How to Cite

Andrejauskas V. (1988). Methodological Analysis of Irrationalism. Problemos, 38, 132-133. https://doi.org/10.15388/Problemos.1988.38.7187

Abstract

1986 m. balandžio 8 d. Filosofijos, sociologijos ir teisės institute VU Filosofijos katedros docentas A. Šliogeris apgynė filosofijos mokslų daktaro disertaciją „Egzistencinio mąstymo ontologinė struktūra ir jos socialiniai-daiktiškieji pagrindai (iracionalizmo istorinė-metodologinė analizė ir kritika)“. Oficialieji oponentai: prof. L. Čiuchina, prof. M. Kiselis, prof. J. Minkevičius. Disertacijoje kritiškai analizuojami iracionalistinės filosofijos metodologiniai pagrindai, jos socialinės ištakos ir materialios-daiktiškosios prielaidos.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy