The Study of the Catholic Ethics
-
J. Nickutė
Published 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.1987.0.7219
PDF

How to Cite

Nickutė J. (2015) “The Study of the Catholic Ethics”, Problemos, 360, pp. 125-126. doi: 10.15388/Problemos.1987.0.7219.

Abstract

1984 m. gruodžio 27 d. Vilniaus universitete Z. Burnys apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Katalikiškoji etika Lietuvoje 1920–1940 metais“. Mokslinis vadovas – doc. B. Kuzmickas, oficialieji oponentai: prof. dr. I. Zaksas ir doc. A. Darginavičienė. Disertacijoje išanalizuoti iki tol mažai tyrinėti klausimai – katalikiškosios etikos metodologiniai pagrindai, jos polemika su kitomis etinėmis teorijomis, teorinio šios etikos modelio praktinio realizavimo išdavos, kūrybiškai sprendžiami valios laisvės, religijos ir moralės santykio klausimai.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy