KAIP PABĖGTI IŠ SVETIMO SAPNO?
Meno teorija ir filosofija
Kristupas Sabolius
Published 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2013.0.825
PDF

How to Cite

Sabolius K. (2013). KAIP PABĖGTI IŠ SVETIMO SAPNO?. Problemos, 83, 159-172. https://doi.org/10.15388/Problemos.2013.0.825

Abstract

Straipsnyje nagrinėjamos su vaizdo statuso pokyčiu šiuolaikiniame pasaulyje susijusios problemos. Naujųjų technologijų eroje sapnai ir svajonės gali būti produkuojami, klasifikuojami ir įdiegiami į juos patiriančią sąmonę. Remiantis Deleuze’o, Horkheimerio ir Adorno, Candau bei Žižeko darbais diagnozuojama, kad vizualumo ir kultūros industrijų įsigalėjimas užtvindo sąmonę Kito sapnais, tokiu būdu dubliuojant jau Kanto vaizduotei priskiriamą transcendentalinio schemiškumo funkciją. Šiuos procesus įgyvendinti padeda naujoji vaizdinių veikimo forma – ikonorėja, kuri pasireiškia kaip viešojoje erdvėje cirkuliuojantis ir ritmiškai atsikartojantis perteklinis vaizdų antplūdis. Straipsnyje keliamas retorinis klausimas apie galimybę išsilaisvinti iš šios situacijos – t. y. pabėgti iš Kito sapno.

Escaping the Dream of the Other
Kristupas Sabolius

Summary
Dealing with the changing nature of visuality in contemporary world, this article aims to examine the possibility of producing, classifying, and implanting dreams into one’s mind. Based on Deleuze’s, Horkheimer’s, Adorno’s, Candau’s, and Zizek’s views as well as a few Hollywood films, this work diagnoses the crucial role of cultural industries in duplicating the function of transcendental schematism, as new technologies take over Kant’s transcendental imagination. These processes are implemented through a new form of visual existence – iconorrhea, a rhythmical, repetitive and excessive flux of images, circulating on the screens of public sphere. This paper raises the rhetorical question concerning the possibility of deliverance from this situation, i.e. how can one escape the dream of the Other.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy