EZOTERINĖ KASDIENYBĖ: OKULTIZMO, PARAPSICHOLOGIJOS, EZOTERIZMO, MAGIJOS DISKURSO PROBLEMA LIETUVOJE
Religinė patirtis
Aušra Kristina Pažėraitė
Published 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Relig.2011.0.2750
PDF

How to Cite

Pažėraitė A. K. (2011) “EZOTERINĖ KASDIENYBĖ: OKULTIZMO, PARAPSICHOLOGIJOS, EZOTERIZMO, MAGIJOS DISKURSO PROBLEMA LIETUVOJE”, Religija ir kultūra, 90, pp. 21-44. doi: 10.15388/Relig.2011.0.2750.

Abstract

Straipsnyje tiriamas XXI a. pradžios Lietuvos viešasis diskursas, susijęs su ezoteriniais, okultiniais, maginiais, paranormaliais, parapsichologiniais reiškiniais ir praktikomis, formuojant kai kurias teisinio reguliavimo nuostatas dėl jų funkcionavimo viešojoje erdvėje. Skiriamos kelios tiems reiškiniams ir praktikoms oponuojančių nuostatų kategorijos. Pateikti šių reiškinių tyrinėtojų ezoterikos, okultizmo ir magijos apibrėžimai, ir, atsižvelgiant į juos, – atitinkama Lietuvoje aptinkamų šio pobūdžio reiškinių ir judėjimų kategorizacija.
Pagrindiniai žodžiai: okultizmas, ezoterika, magija, viešasis diskursas.

ESOTERIC EVERYDAYNESS: THE PROBLEM OF THE OCCULT, PARAPSYCHOLOGICAL, ESOTERIC, MAGICAL DISCOURSE IN LITHUANIA
Aušra Kristina Pažėraitė

Summary
In this article, the author examines public discourse in Lithuania (of the beginning of twentyfirst century) concerning esoteric, occult, magic, paranormal, psychic phenomena and practices, in the context of formulation some regulatory legislations on their functioning in media. In this examination several categories of opposing these practices and phenomena attitudes have been identified. And finally, have been provided categorization of this type of movements and phenomena in Lithuania in accordance to definitions of esotericism, occultism, and magic, proposed by contemporary researchers in this field of scientific researches.
Keywords: esotericism, occultism, magic, public discourse.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)