Submitting scientic paper to the journal “Slauga. Mokslas ir praktika”
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2017 Nr. 10 (250)
Center of Excellence of Healthcare and Pharmacy Specialists Informs
Center of Excellence of Healthcare and Pharmacy Specialists informs
Published 2020-08-31
PDF

How to Cite

Center of Excellence of Healthcare and Pharmacy Specialists informs (2020) “Submitting scientic paper to the journal ‘Slauga. Mokslas ir praktika’”, Slauga. Mokslas ir praktika, (10 (250), p. 15. Available at: https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/19580 (Accessed: 9August2022).

Abstract

Reikalavimų neatitinkantis straipsnis nespausdinamas.

Straipsniai pateikiami elektroniniu paštu: redakcija@sskc.lt arba tereseguzauskiene@gmail.com Microsoft Wordformatu, apimtis 6–8 psl. (spausdinti single intervalu), arba 24000–32 000 spaudos ženklų. Straipsnio pabaigoje nurodomas autoriaus, su kuriuo redakcija spręs iškilusius klausimus, pavardė, darbo adresas, elektroninio pašto adresas, telefonų numeriai. Straipsniai žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ skelbiami lietuviu kalba. Straipsnio autoriaus (-ių) pavardės ir pilnas vardas rašomos mažosiomis raidėmis. Straipsnio tekstas turi būti parašytas sklandžia bendrine lietuvių kalba. Lotyniški ir kitų kalbų žodžiai lietuviškame tekste rašomi pasviruoju šriftu.

PDF

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>