Survey on nursing prestige in Lithuania
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2018 Nr. 4 (256)
Research
Andželika Zavackienė
Klaipeda Republic Hospital; Klaipėda University; Klaipėda University of Applied Sciences
Lina Gedrimė
Klaipeda Republic Hospital; Klaipėda University; Klaipėda University of Applied Sciences
Daiva Didvale
Hospital of Lithuanian University of Health Sciences Kauno klinikos
Aelita Skarbalienė
Klaipėda university
Published 2020-09-24
PDF

How to Cite

Zavackienė A., Gedrimė L., Didvale D. and Skarbalienė A. (2020) “Survey on nursing prestige in Lithuania”, Slauga. Mokslas ir praktika, (4 (256), p. 15. Available at: https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/19804 (Accessed: 11August2022).

Abstract

Slaugytojai tampa vis svarbesni, padedant visuomenei susidoroti su visuomenės sveikatos iššūkiais ir teikiant saugias, kokybiškas, veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugas. Ši profesija yra gyvybiškai svarbi, siekiant užtikrinti sveikatos priežiūros prieinamumą ir tęstinumą [1]. Tačiau slaugos kokybei ir pacientų saugumui užtikrinti įtakos turi per mažas slaugytojų skaičius ir naujų darbo vietų trūkumas, dideli darbo krūviai, mažas darbo užmokestis, maža darbo vietų diferenciacija pagal slaugytojų įgytą išsilavinimą ir kompetencijas, neužtikrinta darbų sauga, menkas profesijos prestižas. Lietuva įvardijama kaip viena iš Europos Sąjungos šalių, kuriose slaugytojų mažėja. Prognozuojama, kad slaugytojų trūkumas didės, nes dirbančių bendrosios praktikos slaugytojų, kurie sudaro didžiausią slaugos specialistų dalį, amžiaus vidurkis šiuo metu siekia 45,3 metus, o slaugytojo profesija tarp abiturientų nėra populiari [2]. Nors abiturientai slaugos specialybę renkasi dėl galimybės įsidarbinti, tačiau slaugos prestižas visuomenėje išlieka žemas [3]. Todėl svarbu rasti būdus ir priemones slaugos prestižui kelti. Palanki visuomenės nuomonė didina slaugytojų profesijos autoritetą, stiprina slaugytojų profesinį tapatumą, motyvuoja kokybiškai atlikti darbą, skatina jaunus žmones rinktis slaugytojo profesiją. Visuomenės nuomonės konstatavimas ir veiksnių, lemiančių nuomonės su(si)darymą identifikavimas, leistų kryptingai veikti, formuojant slaugytojo profesijos prestižą.

PDF