Hearing rehabilitation options
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2021 T. 2. Nr. 5 (293)
Self-education
Diana Kuprijaškinienė
Center of Excellence of Healthcare and Pharmacy Specialists
Published 2021-05-21
PDF

Keywords

hearing
rehabilitation
self-education

How to Cite

Kuprijaškinienė D. (2021) “Hearing rehabilitation options”, Slauga. Mokslas ir praktika, 2(5 (293), pp. 42-43. Available at: https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/24093 (Accessed: 7July2022).

Abstract

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, šiuo metu 365 mln. pasaulio gyventojų yra kurtieji arba neprigirdintieji. Tai sudaro daugiau nei 5 proc. visos pasaulio populiacijos – 328 mln. suaugusiųjų bei 32 mln. vaikų. Iš jų 70 mln. yra kurtieji, kalbantys gestų kalba. 2005 m. pasaulyje buvo 278 mln. abiem ausimis neprigir-dinčių arba kurčių žmonių. Žinoma, neprigirdinčiųjų skaičius pasaulyje auga dėl bendros žmonių populiacijos didėjimo. Aktyvus gyvenimo tempas, žmonių savirealizacijos poreikis bei gyvenimo kokybės siekis sudarė sąlygas intensyviam informacinių technologijų vystymuisi ir jų integravimui į klausos reabilitacijos priemones.

PDF