Trajectories of Lithuanian Identity
-
Vida Savoniakaitė
Published 2010-11-08
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2010.1.6101
PDF

How to Cite

Savoniakaitė V. (2010) “Trajectories of Lithuanian Identity”, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 260, pp. 154-157. doi: 10.15388/SocMintVei.2010.1.6101.

Abstract

Review: Vytis Čiubrinskas, Jolanta Kuznecovienė (eds.). 2008. Lietuviškojo identiteto trajektorijos, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy