Lietuvos darbo rinkos statistikos raida
Articles
Boguslavas Gruževskis
Darbo ir socialinių tyrimų institutas
Arūnas Pocius
Darbo ir socialinių tyrimų institutas
Virginija Bankietienė
Lietuvos statistikos departamentas
Published 2009-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2009.13956
PDF

Keywords

none

How to Cite

Gruževskis, B., Pocius, A. and Bankietienė, V. (trans.) (2009) “Lietuvos darbo rinkos statistikos raida”, Lithuanian Journal of Statistics, 48(1), pp. 41–54. doi:10.15388/LJS.2009.13956.

Abstract

Šiame straipsnyje nagrinėjama darbo rinkos (gyventojų užimtumo, nedarbo, darbo užmokesčio ir darbo sąnaudų bei streikų) statistikos raida Lietuvoje. Apie šios srities statistikos raidą galima spręsti iš Lietuvos statistikos metraščiuose sukauptos statisti­nės informacijos. Straipsnyje analizuojami darbo rin­kos pokyčiai, trumpai aptariama tuometinės statisti­kos būklė bei informacijos surinkimo šaltiniai. Be to, straipsnyje apžvel­giama kaip kito darbo rinkos tyrinėjimų pro­blematika, tobulėjo jos pažinimo būdai.

PDF

Most read articles by the same author(s)