Lietuvos nacionalinių sąskaitų sistema
Articles
Irena Tvarijonavičiūtė
Lietuvos statistikos departamentas
Published 2009-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2009.13962
PDF

Keywords

none

How to Cite

Tvarijonavičiūtė I. (2009) “Lietuvos nacionalinių sąskaitų sistema”, Lithuanian Journal of Statistics, 48(1), pp. 93-95. doi: 10.15388/LJS.2009.13962.

Abstract

Jau beveik 20 metų Lietuvoje makroekonomi­kos rodikliai skaičiuojami vadovaujantis nacionalinių sąskai­tų sistemos (NSS) reikalavimais ir rekomenda­cijomis. Nacionalinių sąskaitų sistema pripažinta kaip svarbiausia statistikos sistema finansinių ir ekonomi­nių programų vystymui bei stebėsenai. Tai plati, nuosekli ir lanksti makroeko­nominių sąskaitų seka, tenkinanti analitikų poreikius, leidžianti tirti valstybės ir privataus sekto­riaus veiklą, priiminėti sprendimus ir kurti ekono­­minę politiką.

Nacionalinės sąskaitos – tai visi ekonominiai ir finansiniai sandoriai per tam tikrą laikotarpį tarp visų ūkio subjektų (juridinių vienetų ir fizinių asmenų), sudarančių nacionalinę ekonomiką. NSS – tai suves­tinė makroekonomikos statistikos sistema, atspindinti visus šalies ekonomikoje vykstančius procesus ir visų institucinių sektorių ekonominius rodiklius bei jų ryšius. NSS metodologija yra vienoda pasaulio mastu, todėl ši sistema leidžia palyginti tarpusavyje bet kurios pasaulio šalies duomenis.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy